ใส่ข้อมูลอ้างอิงลงใน WordPress โพส ด้วย Reference Plugin

WordPress plugin สำหรับใส่ข้อมูลอ้างอิงจากโพสอื่น บทความ ลิงค์ และหนังสือ ลงในโพส พร้อมค้นหาหนังสือจาก Google Books Search เพื่อใส่รายละเอียดหนังสืออ้างอิง และสร้างลิงค์ไปยัง Amazon Affiliate

ดาวน์โหลด:

สามารถดาวน์โหลดได้ที่: Github Reference-Wordpress-Plugin

โพสที่เกี่ยวข้อง

เลือกโพสอื่นที่เกี่ยวข้องกับ เพื่อนำลิงค์มาแสดง

อ้างอิงจากภายนอก

กรอก URL ลิงค์ภายนอก เพื่อนำมาแสดงในโพส

อ้างอิงหนังสือ

ค้นหาหนังสือจาก Google Book Search เพื่อนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหนังสือนั้นมาใส่ลงในโพสโดยอัตโนมัติ หรือกรอกข้อมูลหนังสืออ้างอิงเองเพื่อใส่ลงในโพส

พร้อมลิงค์ Preview หนังสือ ซึ่งจะลิงค์ไปเปิดดูตัวอย่างหนังสือจาก Google Book และสร้างลิงค์ Affiliate ไปยัง Amazon โดยอัตโนมัติ

Plugin options

สามารถตั้งค่าของปลั๊กอิน เช่น Google Books API, Amazon Affiliate ID หรือข้อความที่ใช้ในการแสดงผลต่างๆ ได้ที่หน้า Setting > Reference Options

ดาวน์โหลด:

สามารถดาวน์โหลด Plugin ได้จาก: Github Reference-Wordpress-Plugin