รวม 13 ฟอนต์ไทยแห่งชาติในรูปแบบ Webfont เพื่อใช้แสดงผลในเว็บไซต์

ต่อจากโพส ใช้ฟอนต์ภาษาไทยสวยๆในเว็บด้วย CSS3 @font-face เห็นว่าหลายๆคนอาจจะมีปัญหาในการเลือกฟอนต์ที่นำไปใช้บนเว็บได้ ทั้งในเรื่องลิขสิทธิ์ของฟอนต์ รวมไปถึงการแป...