วิธีบล๊อคหรืออนุญาตการเชื่อมต่อเป็นรายประเทศ ด้วย CSF Country Code Deny

วิธีการตั้งค่าเพื่อบล๊อคหรืออนุญาตการเชื่อมต่อจากประเทศใดๆเข้ามายังเซิฟเวอร์ หรือบางพอร์ทของเซิฟเวอร์