ลง Syncthing บน Ubuntu เพื่อ Sync ข้อมูลระหว่าง Linux, Windows และ macOS

Syncthing เป็นโอเพนซอร์สแอพพลิเคชั่นที่ใช้ซิงค์ข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่ายหรืออินเตอร์เน็ต โดยไม่ต้องมีไฟล์เซิฟเวอร์เป็นศูนย์กลาง ซึ่งสามาร...