ตั้งค่า Syncthing ให้ซิงค์ไฟล์ระหว่างเครื่อง

  1. ลง Syncthing บน Ubuntu เพื่อ Sync ข้อมูลระหว่าง Linux, Windows และ macOS
  2. ลง Syncthing บน Windows, macOS เพื่อใช้ Sync ไฟล์ระหว่างเครื่อง
  3. ตั้งค่า Syncthing ให้ซิงค์ไฟล์ระหว่างเครื่อง

ในบทความนี้จะอธิบายวิธีการตั้งค่า Syncthing ให้ทำการซิงค์ไฟล์และโฟลเดอร์ระหว่างสองเครื่อง โดยตัวอย่างจะเป็นการตั้งค่าให้ Ubuntu และ Windows ซิงค์โฟลเดอร์กัน

ขั้นตอนที่ 1: ดู Unique ID ของเครื่อง 1 ในแต่ละเครื่องที่เราลง syncthing จะมี Unique ID เพื่อใช้เชื่อมต่อกับเครื่องอื่นอยู่ ซึ่งในการตั้งค่านี้เราจะให้ Ubuntu เป็นเครื่อง 1 และ Windows เป็นเครื่อง 2 โดยเราจะต้องมีเลข ID ของเครื่อง 1 โดยดูได้ที่

ในหน้าเว็บในเครื่อง 1 (Ubuntu) ไปที่ Actions และเลือก Show ID

จะปรากฎ ID และ QR Code ไอดีนั้นๆขึ้นมา ให้คัดลอกเพื่อนำไปใช้ในเครื่องวินโดวส์

2. Add Device ในเครื่อง 2 ในที่นี้คือเครื่องวินโดวส์ ให้ไปที่หน้าเว็บหรือหน้าจัดการโปรแกรม แล้วคลิกที่ปุ่ม Add Remote Device

จะปรากฎหน้าจอตั้งค่า Device ขึ้นมา ให้ใส่เลข ID ที่ได้มาจากเครื่อง 1 (Ubuntu) ลงไป

จากนั้นเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการแชร์ แล้วกด Save

จะปรากฎ Device ใหม่ขึ้นมาในรายการ Remote device แต่เราสถานะจะเป็น Disconnected คือยังไม่สามารถ Sync ได้ เนื่องจากต้องรอให้เครื่องต้นทางอนุญาตเสียก่อน

3. เครื่อง 1 อนุญาตให้ Add Device หลังจากที่เราทำการ Add Device มาจากเครื่อง 2 (วินโดวส์)แล้ว เมื่อกลับมาดูที่หน้าเว็บในเครื่อง 1 (Ubuntu) จะพบข้อความแจ้งเตือนว่าการเชื่อมต่อเข้ามาใหม่ ให้เราทำการอนุญาตการเชื่อมต่อนั้น โดยคลิกที่ปุ่ม Add Device

จะปรากฎหน้า Add Device ขึ้นมา พร้อม ID ของเครื่อง 2 ในช่อง Device ID โดยจะต้องตั้งค่าโฟลเดอร์ที่ต้องการแชร์ ในแทป Sharing เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการแชร์ แล้วกด Save

หมายเหตุ: หากไม่มีกล่องแจ้งเตือนขึ้นมา ก็สามารถทำการอนุญาตโดยคลิก Add Remote Device ที่เครื่อง 1 และนำเลข ID จากเครื่องวินโดวส์มากรอก ก็ใช้ได้เช่นกัน

เมื่อทำการอนุญาตจากเครื่อง 1 แล้ว หากกลับไปดูสถานะที่เครื่อง 2 จะปรากฎสถานะเป็น Connected หรือ Up to Date ซึ่งสามารถทดสอบโดยการเพิ่มไฟล์ลงในโฟลเดอร์ที่ซิงค์กัน เมื่อรอซักพักที่รายการโฟลเดอร์ที่แชร์จะเปลี่ยนสถานะเป็น Up to Date

ลองดูไฟล์ในโฟลเดอร์ที่ Sync กันของทั้งสองเครื่อง จะมีไฟล์เหมือนกัน