ลง Syncthing บน Ubuntu เพื่อ Sync ข้อมูลระหว่าง Linux, Windows และ macOS

Syncthing เป็นโอเพนซอร์สแอพพลิเคชั่นที่ใช้ซิงค์ข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่ายหรืออินเตอร์เน็ต โดยไม่ต้องมีไฟล์เซิฟเวอร์เป็นศูนย์กลาง ซึ่งสามาร...

วิธีบล๊อคหรืออนุญาตการเชื่อมต่อเป็นรายประเทศ ด้วย CSF Country Code Deny

วิธีการตั้งค่าเพื่อบล๊อคหรืออนุญาตการเชื่อมต่อจากประเทศใดๆเข้ามายังเซิฟเวอร์ หรือบางพอร์ทของเซิฟเวอร์