สร้างนาฬิกาเข็มเพื่อแสดงเวลาแบบแมททริคและ ด้วย CSS และ Javascript

เวลาแบบแมททริค หรือ Metric time คือความพยายามที่จะสร้างหน่วยเวลาใหม่ในรูปแบบฐานสิบ โดยในเวลาแบบแมททริคนี้ หนึ่งวันจะมี 10 ชั่วโมง

ซึ่งหน่วยเวลาแบบแมททริคนี้เป็นหนึ่งในหน่วยเวลาแปลกๆที่น่าสนใจ จึงลองทำมาเขียนเป็นนาฬิกาเข็มแสดงเวลาในหน่วยแมททริค เขียนด้วย CSS3 Transform และ Javascript

หากสนใจสามารถดูซอร์สโค้ทได้ที่ https://github.com/kanyarut/Metric-time-clock