ตรวจ HTML เบื้องต้นก่อนขึ้นเว็บจริง

สคริปต์ที่ช่วยในการตรวจเช็คโค้ท HTML เพื่อไม่ให้ลืมเรื่องเล็กๆน้อยๆที่มองไม่เห็นก่อนอัพโหลดเว็บไปใช้จริง เช่น ลืมใส่ alt, title tag หรือมี h1 มากกว่า 1 tag ในหนึ่งหน้า

รายการตรวจสอบมีดังนี้

 • Error: Duplicate ID
 • Error:IMG Tags ALT
 • Error: H1 more than 1 tag
 • Warnings: A Tags Title
 • Warnings: IMG Tags no W/H
 • Warnings: H2 more than 5 tags
 • Warnings: H3 more than 10 tags
 • Warnings: Deprecated Tags
 • Warnings: Deprecated Attributes

วิธีการใช้งานโดย Bookmarklet

 1. คลิกและลากลิงค์ -> CheckDom <- ไปยังแถบ Bookmark bar ของบราวเซอร์
 2. เมื่อเข้าเว็บที่ต้องการตรวจสอบ ให้กดที่ Bookmarklet CheckDom จะปรากฎกล่องสีดำขนาดเล็กขึ้นที่มุมขวาบนของจอ
 3. สามารถกด ‘e’ ที่คีย์บอร์ด หรือคลิกที่กล่องสีดำบริเวยมุมขวาบนของหน้า เพื่อแสดงข้อความ error และ warning

วิธีการใช้งานโดยเพิ่มสคริปลงในเว็บ

* Require jQuery 1.6+

ดาวน์โหลดโค้ทจาก Github CheckDom แล้วเพิ่มสคริปลงไปยังหน้าเว็บที่ต้องการตรวจสอบ

<script src="checkdom.jquery.js" type="text/javascript"></script> 
<script>
$(window).load(function(){
  $.checkdom();
});
</script>

เมื่อเปิดหน้าดังกล่าวขึ้นมา สามารถกด ‘e’ ที่คีย์บอร์ด หรือคลิกที่กล่องสีดำบริเวยมุมขวาบนของหน้า เพื่อแสดงข้อความ error และ warning

สามารถตั้งค่าเพิ่มเติมให้กับฟังก์ชั่นการเช็คได้ ดังนี้

$.checkdom({ 
  // รันโค้ทตั้งแต่เริ่มต้นโดยไม่ต้องกด e 
  auto: false, 
  
  // ไม่แจ้งเตือนบาง selector
  // ie., exclude: '#gmap, #colorpicker' (also exclude all children of that element)
  exclude: '',
  
  // Attach overlays and messages to each element instead of document body 
  // Good for pages with lots of dynamic elements ** VERY BUGGY **
  attachElement: false 
});
Source Code:

สามารถดาวน์โหลดโค้ทได้ที่: Github CheckDom