เปลี่ยนเว็บเทาๆให้มีสีสดใส ด้วย Bookmarklet

วิธีง่ายๆในการเปลี่ยนเว็บไซต์ที่ถูกทำให้เป็นสีขาวดำ โดยการลง Bookmarklet ไว้ที่แถบ bookmark bar ของบราวเซอร์ และคลิกเมื่ออยู่ในหน้าเว็บที่เป็นสีเทานั้น

** ใช้ได้เฉพาะกับเว็บที่ถูกทำให้เป็นสีเทาโดยเทคนิค CSS filter: grayscale เท่านั้น

วิธีใช้

1. คลิกและลากลิงค์ -> Colorize <- ไปยังแถบ Bookmark bar ของบราวเซอร์
2. เมื่อเข้าเว็บที่เป็นสีเทา ให้กดที่ Bookmarklet Colorize นั้น แต่หากเว็บไม่เปลี่ยนกลับเป็นสี แสดงว่าเว็บไซต์นั้นใช้เทคนิคอื่นในการทำให้เป็นขาวดำ ไม่สามารถแก้ได้ด้วยวิธีนี้

สามารถดูซอร์สโค้ทได้ที่ Github Colorize