รวม 13 ฟอนต์ไทยแห่งชาติในรูปแบบ Webfont เพื่อใช้แสดงผลในเว็บไซต์

รวม 13 ฟอนต์ฟรีมาตรฐาน จากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) มาแปลงเป็นเว็บฟอนต์เพื่อให้ดาวน์โหลดไปใช้งานกันได้

ตรวจ HTML เบื้องต้นก่อนขึ้นเว็บจริง

สคริปต์ที่ช่วยในการตรวจเช็คโค้ท HTML เพื่อไม่ให้ลืมเรื่องเล็กๆน้อยๆที่มองไม่เห็นก่อนอัพโหลดเว็บไปใช้จริง เช่น ลืมใส่ alt, title tag หรือมี h1 มากกว่า 1 tag ในหน...